• U dient minimaal 18 jaar oud te zijn en volledig beschikkingsbevoegd met betrekking tot roerende zaken.
  • U heeft altijd een geldig legitimatiebewijs nodig, zonder kunnen wij het product niet inkopen
  • De geleverde producten dienen goed werkend en compleet te zijn.
  • Bij de afgegeven inkoopsprijs wordt uitgegaan van een werkend product.
  • De inkoper van EasyOnNet heeft altijd het recht om uw product(en) niet in te kopen.

STOP HELING

Bij EasyOnNet zijn wij voorloper in het tegengaan van Heling.

Via een online opkopersregister maken dieven geen kans meer en heeft de politie een stap voor.

Al onze producten worden gecontroleerd op www.stopheling.nl en uiteraard worden gestolen goederen niet ingekocht.

We hopen door ons actief in te zetten tegen heling en diefstal de criminaliteit terug te dringen en eerlijke producten in onze winkel te hebben.